Rekisteriseloste

  • Rekisterinpitäjä: EH-Protopaja Oy
  • Rekisteristä vastaava henkilö: Esko Honkanen
  • Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri
  • Rekisterin tietosisältö: Asiakasrekisteriin kerätään asiakkaan tunnistamiseksi tarvittavat tiedot: henkilön tai yrityksen nimi, yrityksiltä Y-tunnus ja yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä toimitus- ja laskutusosoitteet.
  • Tietolähteet: Tiedot kerätään vain rekisteröidyiltä itseltään tai hänen edustamaltaan yritykseltä.
  • Tietojen luovutus: Tietoja ei luovuteta eteenpäin ulkopuolisille tahoille eikä ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. 
  • Rekisterin suojaus: Henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, joille se on tietojen käytön kannalta tarpeellista. Rekisteri on suojattu asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin.
  • Rekisteröidyn käyttäjän oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteristä itseään koskevat tiedot. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista tai poistamista. Pyynnöt tulee toimittaa osoitteeseen: info@technode.fi.